Guide och skjuts

450.00kr900.00kr

Guide uppför berget från Orbaden till lofthuset eller skjuts från Vallsta Station till Orbaden. Detaljer och transportmedel bestäms vid besök under november-april i samråd med gästen  med hänsyn till årstid och terrängförhållanden (snö, tjällossning etc.)